Indsend

Indsend andelsboligforeningens dokumenter til os på nedenstående mail:

indsend@domuspro.dk

Som udgangspunkt har vi brug for at modtage følgende dokumenter hvert år:

  • Seneste årsregnskab med nøgletalsskema
  • Budget
  • Seneste ordinære generalforsamlingsreferat
  • Gældende vedtægter
 

Dertil kan andre dokumenter være af relevans og modtages meget gerne. Det kan f.eks. være vedligeholdelsesplaner og referater af ekstraordinære generalforsamlinger

DomusPro har siden 2013 ageret leverandør til den finansielle sektor. Vi vedligeholder en omfattende database over andelsboligforeninger og vi bistår långivere med at indsamle og vedligeholde deres lovpligtige dokumentation for de ejendomme, som de har ydet lån i.

Vi indsamler oplysningerne på vegne af vores kunder – bankerne. Långiverne har en legitim interesse i disse regnskaber og de skal bruge dem for at leve op til deres forpligtelser overfor Finanstilsynet.

Regnskaberne stilles kun til rådighed for Långiverne. Långiverne bruger regnskaberne til at styre deres sikkerhedsstillelse og holde sig orienteret om andelboligforeningens forhold og udvikling. Regnskaberne gives eller sælges ikke videre til andre end bankerne, som af Finanstilsynet er underlagt at indsamle disse.