DomusPro er leverandør til den finansielle sektor

Indsamling, strukturering og kontrol af lovpligtig dokumentation på Andelsboligforeninger gjort nemt

Branchens førende
dataplatform

Landets største
A/B-database

Branchens førende
dataplatform

Landets største
A/B-database

Dragsholm-Sparekasse

DomusPro

Vi indsamler regnskabsinformation, vedtægter og generalforsamlingsreferater på vegne af banker, sparekasser og realkreditinstitutter, som har ydet lån til andelsboligforeninger og andelshavere mod pantsikkerhed i foreningen eller den enkelte andelsbolig.

Administrator

Er du ejendomsadministrator og har vi rekvireret materiale vedrørende en af dine andelsboligforeninger

Bestyrelsen

Er du bestyrelsesmedlem i en andelsboligforening, som vi har henvendt os til

Banken

Er du i den finansielle sektor og søger du information om DomusPro og vores produkter

DomusPro

Den finansielle sektor stilles i disse år overfor stigende krav til registrering, dokumentation og styring af de sikkerheder, som de har for deres lån. De øgede krav kommer fra myndighederne og formålet er at sikre os mod nye finanskriser.

For andelsboligområdet betyder det, at bankerne skal dokumentere, at de sikkerheder bankerne har i form af pant i de enkelte andele og i selve foreningen, har den korrekte sikkerhedsmæssige værdi – ikke kun på belåningstidspunktet, men i hele lånets løbetid.

Derfor gennemgår bankerne hvert år andelsboligforeningens økonomi og følger med i andelskronens udvikling og foreningens drift i øvrigt.

Til dette formål indsamles og opbevares seneste version af regnskab med nøgletalsskema, generalforsamlingsreferat, budget og vedtægter.

Det er en meget ressourcekrævende opgave for bankerne, at indhente og bearbejde disse dokumenter hvert år. Nogle pengeinstitutter overdrager derfor denne opgave til DomusPro. Vi har specialiseret os i denne opgave – derfor kan vi gøre det billigere og mere effektivt end bankerne selv.

DomusPro anvender ikke selv de indsamlede data og de stilles kun til rådighed for de banker, som vi har en samarbejdsaftale med og som har en legitim interesse i materialet i forbindelse med kreditvurdering og sikkerhedsstillelse. Ingen informationer videresælges til tredjeparter og vi indsamler og opbevarer ingen personfølsomme oplysninger.