DomusPro / Til banken

Er du ansat i en bank, som benytter os eller ønsker du at vide mere om DomusPro og vores ydelser, så vælg en af nedenstående muligheder.

DomusPro er leverandør til den finansielle sektor. Vi indsamler regnskaber med nøgletalsskema, budgetter, vedtægter og generalforsamlingsreferater på vegne af banker, som yder lån til andelsboligforeninger og private andelshavere på baggrund af sikkerhed med pant i foreningen eller den enkelte andel. Læs mere >>>