DomusPro / Om os

Dir. Peder Bay-Jensen

DomusPro er leverandør af andelsboligrelateret information til den finansielle sektor.

Vi vedligeholder en omfattende database indeholdende stort set alle 10.000 danske andelsboligforeninger. Dertil varetager vi indsamling af andelsboligforeningens dokumenter, primært regnskaber med nøgletalsskema, budgetter, generalforsamlingsreferater og vedtægter. Dette gør vi på vegne af de banker, som har ydet lån til selve andelsboligforeningen eller en af andelshaverne mod sikkerhed i andelsboligforeningen eller den enkelte andel. Dokumenter, som Finanstilsynet forpligter bankerne til at indsamle, behandle og opbevare hvert år.

Selskabet er et dansk anpartsselskab underlagt danske love og registerregler. Selskabet er bosiddende på Niels Juels Gade 5, st., 1059 København K.

DomusPro anvender ikke selv de indsamlede data og dokumenter. Vi foretager heller ingen analyse eller rating af de indsamlede dokumenter og data. DomusPro er ikke en ratingvirksomhed og udfører derfor ikke rating af andelsboligforeninger. Ingen informationer videresælges til tredje part og vi indsamler eller opbevarer ingen personfølsomme oplysninger.