• DomusPro

    Leverandør af regnskabsinformation om andelsboligforeninger til den finansielle sektor.

  • DomusPro

    Vi indsamler regnskabsinformation, vedtægter og generalforsamlingsreferater på vegne af banker, som har ydet lån til andelsboligforeninger og andelshavere mod pantsikkerhed i foreningen eller den enkelte andelsbolig.

Den finansielle sektor stilles i disse år overfor stigende krav til registrering, dokumentation og styring af de sikkerheder, som de har for deres lån. De øgede krav kommer fra myndighederne og formålet er at sikre os mod nye finanskriser.

For andelsboligområdet betyder det, at bankerne skal dokumentere, at de sikkerheder bankerne har i form af pant i de enkelte andele og i selve foreningen, har den korrekte sikkerhedsmæssige værdi - ikke kun på belåningstidspunktet, men i hele lånets løbetid.

Derfor ønsker bankerne hvert år at gennemgå andelsboligforeningens økonomi og følge med i andelskronens udvikling og foreningens drift i øvrigt.

Til dette formål indsamles og opbevares seneste version af regnskab med nøgletalsskema, generalforsamlingsreferat, budget og vedtægter.

Det er en meget ressourcekrævende opgave for bankerne, at indhente disse dokumenter hvert år. Visse banker overdrager derfor denne opgave til DomusPro. Vi har specialiseret os i denne opgave - derfor kan vi gøre det billigere og mere effektivt end bankerne selv.

DomusPro anvender ikke selv de indsamlede data og de stilles kun til rådighed for de banker, som vi har en samarbejdsaftale med og som har en legitim interesse i materialet i forbindelse med kreditvurdering og sikkerhedsstillelse. Ingen informationer videresælges og vi indsamler og opbevarer ingen personfølsomme oplysninger.