DomusPro / Til banken / Ydelser

 

DomusPro er leverandør af to hovedydelser. Vi vedligeholder en omfattende database med stort set samtlige danske andelsboligforeninger. Databasen kan understøtte bankens kreditgivning og styring af sikkerheder.

Dertil udfører vi en årlig indsamling af andelsboligforeningens dokumenter for de banker, som er tilknyttet ordningen. Vi indsamler regnskaber med nøgletalsskema, budget, ordinære generalforsamlingsreferater og vedtægter og stiller dem til rådighed for banken i individuelle løsninger og IT-formater. I forbindelse med indsamlingen afløfter vi udvalgte data, som stilles til rådighed for bankens kreditgivning og analysemodeller.

Yderligere information

Er du interesseret i yderligere information, så kontakt Direktør Peder Bay-Jensen på telefon 70 27 73 73 eller mail pbj_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.domuspro.dk