DomusPro / Indsend

Indsend andelsboligforeningens dokumenter til os på nedenstående mail:

indsend_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.domuspro.dk

Som udgangspunkt har vi brug for at modtage følgende dokumenter hvert år:

- Seneste årsregnskab med nøgletalsskema

- Budget

- Seneste ordinære generalforsamlingsreferat

- Gældende vedtægter

Dertil kan andre dokumenter være af relevans og modtages meget gerne. Det kan være vedligeholdelsesplaner, ekstraordinære generalforsamlingsreferater med videre.